Ύστερα από απόσυρση του ενδιαφέροντος του φοιτητή Χρήστου Τσιρούδη να μετακινηθεί στην Τουρκία, ως αμέσως επόμενος διαθέσιμος μετακινούμενος ορίζεται ο φοιτητής Πέτρος Σαμπαρδάνης, με ΑΜ 1099, του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.

 

Ο τελικός πίνακας των φοιτητών/ τριών που επιλέγονται να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στην Τουρκία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 διαμορφώνεται ως εξής:

 

A/A

Επώνυμο

Όνομα

Α.Μ.

Τμήμα

1

Κολιάση

Σοφία

0956

ΔΕΚ

2

Γκουντενούδη

Ειρήνη

0843

ΔΕΚ

3

Κυρικλίδης

Θεμιστοκλής

1026

ΙΣ

4

Σαμπαρδάνης

Πέτρος

1099

ΔΕΚ