Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην καινούργια δράση του προγράμματος Erasmus+, τη Διεθνή Κινητικότητα. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης προκηρύσσεται για τους φοιτητές του προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μία θέση μετακίνησης για Σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου (Kyiv Theological Academy and Seminary of Ukrainian Orthodox Church), στην Ουκρανία, για διάστημα 4 μηνών κατά το εαρινό εξάμηνο.

Κριτήρια επιλογής: ακαδημαϊκή επίδοση, γνώση Ρωσικής ή / και Αγγλικής γλώσσας .

Οι αιτήσεις θα προμηθεύονται και θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ακαδημίας από την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015, έως και την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης πρόκειται να συμμετάσχει στην καινούργια δράση του προγράμματος Erasmus+, τη Διεθνή Κινητικότητα. Μέσω αυτής φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. θα μετακινηθούν από και προς τις χώρες-Εταίρους του προγράμματος. Η ΑΕΑΘ, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερίκευσής της και με στόχο την προσέλκυση φοιτητών σε πρώτο επίπεδο από ανατολικές χώρες, προτίθεται να αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με Θεολογικές Ακαδημίες του Κιέβου.

 

 {gallery width=450 height=450}erasmus/pictures/kiev1.jpg{/gallery}

 

 

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να μετακινηθούν:

 

  • για σπουδές
  • για πρακτική άσκηση (εκτός της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης και Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών)
  • για πρακτική άσκηση, για όσους φοιτητές πρόκειται να αποφοιτήσουν μέσα στο προσεχές εξάμηνο

 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μέσω του προγράμματος Erasmus+ να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015, έως και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015. Οι αιτήσεις θα προμηθεύονται και θα υποβάλλονται στη Γραμματεία από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ..

 

Για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν σε Χάλκη και Κύπρο, και δε συγκαταλέγονται σε αυτούς που πρόκειται να αποφοιτήσουν μέχρι και το Νοέμβριο, η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2015-2016.

 

Αιτήσεις

Erasmus+_Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σπουδές

Erasmus+_Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση

 

Οι φοιτήτριες που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στην Κύπρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εξής:

 

A/A

Επώνυμο

Όνομα

Α.Μ.

Τμήμα

1

Χοτουμανίδου

Σταυρούλα

986

ΔΕΚ

2

Μαυροματάκη

Ελένη

1348

ΔΕΚ

 

 

 Η επιλογή έγινε με βάση την επίδοση των φοιτητών (χρωστούμενα μαθήματα, βαθμολογία), τις διαθέσιμες θέσεις και χρήματα, καθώς και το είδος μετακίνησης και προορισμό για τον οποίο αιτήθηκε ο/η κάθε φοιτητής/τρια.