Την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+.
 

infoday 3 2016

 

Στην ενημέρωση, φοιτητές της ακαδημίας μετέφεραν την εμπειρία μετακίνησής τους και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις. Επίσης, συμμετείχαν και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, όπως το Πανεπιστημίο Alexandru Ioan Cuza στο Ιάσιο της Ρουμανίας και η Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, οι οποίοι παρουσίασαν τα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων τους καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω σπουδών για τους φοιτητές της ακαδημίας.

 {gallery slider=boxplus.carousel}erasmus/pictures/infoday2015{/gallery}