Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ), κάτοχος του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus συμμετείχε στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης (LLP) από το 2011 έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

 

Κατά την περίοδο αυτή     φοιτητές     και από τα δύο προγράμματα σπουδών μετακινήθηκαν για σπουδές και κυρίως για πρακτική άσκηση ως εξής:

 

  Σπουδές  Πρακτική Άσκηση
Τουρκία 0 19
Κύπρος 1 15
Γερμανία 0 2
Ηνωμένο Βασίλειο 0 1
Γαλλία 0 1
Βουλγαρία 0 1
Βέλγιο 0 1

 

 

ενώ μέλη του     προσωπικού      μετακινήθηκαν τόσο για διδασκαλία όσο και για επιμόρφωση ως εξής:

 

  Διδασκαλία   Επιμόρφωση
  Καθηγητές Ακαδημίας
Προσκ. Στέλεχος
Επιχείρησης
 
Ηνωμένο Βασίλειο 1 0 1
Κύπρος 0  0 1
Τουρκία 0  0 1
Ρουμανία 1  0 0
Φιλανδία 0  0 1
Γαλλία 0  0 1
Ιταλία 0  1 1