Το πρόγραμμα εξεταστικής για το Σεπτέμβριο 2019 έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων