Το μάθημα Ορθόδοξη Διακονία του λόγου ΣΤ´ έξ. Ιερατικών Σπουδών αντί για 20/9/2019 θα εξετασθεί ημέρα Παρασκευή στις 23/9/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30.