Το μάθημα του κ. Σ. Μπαλατσούκα " Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας" Ε΄ Εξαμήνου της Παρασκευής 11/10/2019 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/10/2019