Τα μαθήματά του κ. Ν. Μαντζούρη θα ξεκινήσουν στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, στις 10.00π.μ. και στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα.

 Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων  όλου του εξαμήνου θα  δοθεί στο πρώτο μάθημα.