Τα μαθήματα του αν. Καθηγητή Νικολάου Κόιου Εφαρμοσμένη Ποιμαντική για το Ζ' εξάμηνο και Ποιμαντική Ψυχολογία για το Ε' εξάμηνο δεν θα γίνουν σήμερα λόγω ασθενείας του καθηγητή. Θα αναπληρωθούν την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.