Το μάθημα ΦΜΔ Ι στις 21/10, 8-11 πμ (Δευτέρα) δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί στις 24/10, 8-11 πμ (Πέμπτη).