Ανακοινώνεται οτι έχει ολοκληρωθει η επικαιροποίηση των στοιχείων των ενεργών φοιτητών της Ακαδημιας.

Το σύστημα ειναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους στις διαδικασίες των μετεγγραφών καθώς και στις διαδικασίες απόκτησης ακαδημαικής ταυτότητας (πάσο).