Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας μέχρι και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου  τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μαζί με το στατιστικό δελτίο

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (επίσημο έγγραφο)

4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

5. 2 (Δύο) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας