• Την Τρίτη  29 Οκτωβρίου, 8:00 – 09.30
  • στα πλαίσια του μαθήματος «Ιερές Ακολουθίες»

                                                θα τελεστεί

                                              το Ευχέλαιο

 Επίσης υπενθυμίζεται ότι:

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, ώρα 9:30, μετά τις Ιερές Ακολουθίες,  θα γίνει παρουσίαση της 6ης Διεθνούς Συνάντησης 4 χιλιάδων Ορθοδόξων Νέων, που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην πόλη Craiova της Ρουμανίας, στην οποία συμμετείχε και πενταμελής αντιπροσωπεία της Ακαδημίας μας.Οι φοιτητές που συμμετείχαν στη συνάντηση να επικοινωνήσουν  με τον Σεβασμιώτατο, για την προετοιμασία της παρουσίασης.Τα μαθήματα του προγράμματος της ημέρας αυτής θα συνεχιστούν κανονικά μετά το πέρας της εκδήλωσης.