Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση  όλων των φοιτητών και φοιτητριών της Ακαδημίας.

Κατά τη Συνέλευση θα γίνει απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης του Συλλόγου Φοιτητών και προγραμματισμός της Εκλογικής Συνελεύσεως, η οποία θα αναδείξει τη νέα διοίκηση.Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά μετά το πέρας της Συνέλευσης.