Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ολοκλήρωσαν τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν μέχρι την Παρασκευή 15/11/2019 να καταθέσουν την πτυχιακή τους εργασία. Οφείλουν να προσκομίσουν ταυτόχρονα:

1.Aίτηση (την παραλαμβάνουν απο την φοιτητική μέριμνα)

2. Τέσσερα (4) αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας  σε έντυπη μορφή

3. Ένα (1) cd της πτυχιακής εργασίας (ηλεκτρονική μορφή)

4. Αναλυτική Βαθμολογία

5. Εισηγητική Έκθεση

6. Βεβαίωση απο τη Βιβλιοθήκη