Οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των εξαμήνων ΙΣ και ΔΕΚ μπορούν απο την Παρασκευή 1/11/2019 μέχρι και την Τετάρτη 6/11/2019 να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα επιλεγόμενα μαθήματα. Όσα εξ' αυτών δεν διδάχθηκαν θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες καθηγητές.