Το μάθημα του αν. καθηγητή  κ. Νικολάου Κόιου Σύγχρονα Ηθικά Προβλήματα του Ζ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου. Η αναπλήρωση θα γίνει την Τρίτη 12 Νοεμβρίου.