Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν κυρωθεί οι πίνακες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις.

Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων ορίστηκε από 4-11-2019 μέχρι και 11-11-2019.