Το μάθημα ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΙΙ στις 6/11, 8-11 πμ (Τετάρτη) δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί στις 15/11, 9-12 πμ (Παρασκευή).