Η προθεσμία δήλωσης των Επιλεγόμενων Μαθημάτων παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου.