Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, ώρα 10:30, θα πραγματοποιηθεί Γενική Εκλογική Συνέλευση των Φοιτητών της Ακαδημίας, ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς».

Τα μαθήματα του Προγράμματος δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 14:00.