Οι φοιτητές στην Πτυχιακή Εργασία των οποίων ήταν επιβλέπων ο. Καθηγητής π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος πρέπει να υποβάλουν αίτηση αλλαγής επιβλέποντος, λόγω απουσίας του ίδιου, κατόπιν χορηγήσεως ετήσιας Εκπαιδευτικής Άδειας για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Το ίδιο ισχύει και για άλλους φοιτητές που επιθυμούν την αλλαγή του Επιβλέποντος Καθηγητή.