ΜΟΝΟΝ οι φοιτητές που έχουν ζητήσει εξομοίωση μπορούν να δηλώσουν επιλεγόμενα μαθήματα μέχρι και την 18/11/2019