1. Παρατείνεται η υποβολή των πτυχιακών εργασιών μέχρι και την Τετάρτη 20/11/2019

2. Η υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών θα γίνει την Τετάρτη 27/11/2019 και την Πέμπτη 28/11/2019