Οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Erasmus της Κύπρου  μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους απο τη βιβλιοθήκη.