Οι φοιτητές των οποίων έχει εγκριθεί η μετεγγραφή τους απο άλλες Ακαδημίες στην Ακαδημία μας μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος.