Το μάθημα της Ιεραποστολικής του Ζ' Εξαμήνου Ι.Σ. της Πέμπτης 21-11-2019 δεν θα πραγματοποιηθεί για πρακτικούς λόγους. Μεταφέρεται την Πέμπτη 9-1-2020 κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν Ιεραποστολικές Επισκέψεις σε Ιεραποστολικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης.