Οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Erasmus της Κύπρου  μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους απο τον Διευθυντή Σπουδών ΙΣ και Υπεύθυνο Erasmus κ. Ν. Κόιο.