Η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων της ΑΕΑΘ θα γίνει την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 11.00