Αναγνώστες Μ. Ωρών Χριστουγέννων

Τρίτη 10-12-2019

Α΄ Μεγάλη Ώρα

 1. Παράσχος Νεκτάριος
 2. Γκαλιούρης Σπύρος
 3. Μπαμπούλια Ελπίδα
 4. Χατζηιωάννου Παναγιώτης

Γ΄ Μεγάλη Ώρα

 1. Πατσιαλάς Ανέστης
 2. Καρακάνας Στέργιος
 3. Μπικιώτης Μιχαήλ
 4. Τσιμπρής Γρηγόρης

 ΣΤ΄ Μεγάλη Ώρα

 1. Λαμπρίδης Παναγιώτης
 2. Θεολόγου Σωτήριος
 3. Κυπραίου Μαγδαληνή
 4. Μαρινοπούλου Παρθενόπη

Θ΄ Μεγάλη Ώρα

 1. Ιωακειμίδης Ανδρέας
 2. Κόκκινος Αριστείδης
 3. Γιαντσιούδης Γεώργιος
 4. Κουρουδουβάρης Βαρδής