Οι φοιτητές ΙΣ & ΔΕΚ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με το θέμα πτυχιακής εργασίας και τον επιβλέποντα καθηγητή από 6/12/2019 έως και 23/12/2019.