Λόγω ασθενείας τα μαθήματατης κας Δημητριάδου την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου θα μετατεθούν για την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου. Αγγλικά3 ,12 -2. και Ιταλικά1, 2.-4.