Αναγνώστες

Μεγάλων Ωρών Θεοφανείων

Τρίτη 17-12-2019

Α΄ Μεγάλη Ώρα

 1. Γκούμας Ιωάννης
 2. Μακαδασόπουλος Αργύρης
 3. Κουτσελίνης Νικόλαος
 4. Μαρμαγκάς Αλέξανδρος

Γ΄ Μεγάλη Ώρα

 1. Γαιτανίδου Ευθυμία
 2. Τσεσμετζής Θεόδωρος
 3. Καρακάνας Στέργιος
 4. Αναγνωστόπουλος Ευθύμιος

ΣΤ΄ Μεγάλη Ώρα

 1. Αλεξανδράκη Ειρήνη
 2. Κιορίδης Δημήτρης
 3. Χατζηλάσκαρης Ευθύμης
 4. Πεπέ Αγγελική

Θ΄ Μεγάλη Ώρα

 1. Χήνης Αθανάσιος
 2. Φαντίδου Ελένη-Πετρούλα
 3. Βλαχάκης Κωνσταντίνος
 4. Καντζέλη Γεωργία