Τα δελτία των Ιερών Ακολουθιών να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 20/12/2019 στους υπεύθυνους καθηγητές