α) Για το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Α΄ Εξαμήνου Ι.Σ.  η ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι Φοιτητές είναι από το βιβλίο του Γιώργου Πιπερόπουλου, Κοινωνιολογία, σελίδες 21-57, 75-84, 99-129 και 131-143.

β) Στο μάθημα Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας (Θ.Λ.Ε.Β.Ε.) του Α΄ Εξαμήνου ΔΕΚ και Ζ΄ Εξαμήνου Ι.Σ. οι Φοιτητές θα εξεταστούν από τις σημειώσεις μου που υπάρχουν στον δίσκο D στον Η/Υ της Βιβλιοθήκης της ΑΕΑΘ και από τις σελίδες 95-105 του βιβλίου του Λ. Ουσπένσκυ, Η Ορθόδοξη Θεολογία της εικόνας.

γ) Στο μάθημα της Ιεραποστολικής του Ζ΄ Εξαμήνου Ι.Σ. οι Φοιτητές θα εξεταστούν από το βιβλίο του Χρ. Βάντσου, Ιεραποστολική, και από τις σελίδες 19-96, 110-124, 130-190 και 201-253.

δ) Στο μάθημα Η Πληροφορική στην Ποιμαντική πράξη του Ε΄ Εξαμήνου Ι.Σ. οι Φοιτητές θα εξεταστούν από το βιβλίο του Π. Γιαννακόπουλου, Πληροφορική και Κοινωνία τις σελίδες xiii-xviii, 333-335, 342-345, 349-360, 366-370, 382-398, 458-478 και από τις παραδόσεις.