Όσοι φοιτητές δεν παρέδωσαν τα Δελτία παρουσιών στις Ιερές Ακολουθίες, μπορούν να τα παραδώσουν στους υπεύθυνους καθηγητές μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου.