Το μάθημα της Ιεραποστολικής του Ζ΄ Εξαμήνου Ι.Σ. θα γίνει κανονικά στην Ακαδημία από 10:00 μέχρι 12:00. Αναβάλλεται για άλλοτε η ιεραποστολική επίσκεψη στην Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής για λόγους που οφείλονται σε υπάλληλο της Αδελφότητας.