Τα παρακάτω μαθήματα θερινού εξαμήνου θα εξεταστούν για τους επί Πτυχίω φοιτητές την Τρίτη 11/2 (8:30 -13:30) ως ακολούθως:

 

Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης ΙΙ (8:30-9:30)

Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων Ι (9:30-10:30)

Ζωγραφική, υλικά και Τεχνικές (10:30-11:30)

Αίτια και μηχανισμοί φθοράς υλικών (11:30-12:30)

Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις διατήρησης (12:30-13:30)