Η εξέταση του μαθήματος "Ιστορία της Ορθοδοξης Θελογίας" Ε΄ Εξαμ. δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 8.30-10.30