Η εξέταση του μαθήματος "Αρχές Βιολογίας και Βιοδιάβρωσης..."  του Ζ'  Εξαμήνου ΔΕΚ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11-2-2020 και ώρα 10.30-12.30