Τα παρακάτω μαθήματα για τους επί πτυχίω φοιτητές θα εξετασθούν την 
Τρίτη 11/2 στις 10:30.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους 
τις σημειώσεις ή τα βιβλία που έχουν διδαχθεί.
α) Συντήρηση ξυλογλύπτων κειμηλίων (Ι)
β) Συντήρηση Αγιογραφίας (Ι)
γ) Συντήρηση Αγιογραφίας (ΙΙ)
δ) Αναλυτική χημεία