Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν το Διιδρυματικό ΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς
Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και την Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ