Οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των εξαμήνων ΙΣ και ΔΕΚ μπορούν απο την Τετάρτη 7/10/2020 μέχρι και την Παρασκευή 30/10/2020 να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα επιλεγόμενα μαθήματα.

(7-10-20)