Το μάθημα Τεχνικές Ψηφιοποίησης με κωδικό μαθήματος M730 του 7ου εξαμήνου ΔΕΚ θα εξεταστεί με παράδοση εργασίας. Τα θέματα με τις ερωτήσεις της εργασίας μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον επόμενο σύνδεσμο: Εργασία Μ730. Η εργασία είναι προσωποποιημένη ανάλογα με τον Αριθμό Μητρώου του φοιτητή (ΑΓΜ).