ΘΕΜΑ: Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισυνάπτεται Ρηματική Διακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Διπλωματίας, Εκπαίδευσης και Επιστημών του ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του ρουμανικού κράτους σε αλλοδαπούς πολίτες. Όσον αφορά στην Ελλάδα, το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε αλλοδαπούς φοιτητές προερχόμενους από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα. Οι εν λόγω υποτροφίες χορηγούνται για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, από τις οποίες εξαιρούνται Ιατρική, Οδοντιατρική και Φαρμακευτική. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων ορίζεται η 5 η Μαΐου 2021

 

Δείτε αναλυτικότερα τη Ρηματική Διακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Διπλωματίας,
Εκπαίδευσης και Επιστημών του ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών.