Η διδασκαλία των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 θα γίνει με τηλεδιδασκαλία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα διδαχθούν μόνον κατά το θεωρητικό μέρος τους, εκτός αν υπάρξει νεότερη απόφαση.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα αρχίσει την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Την ίδια ημέρα θα γίνει η γνωστοποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Μαθημάτων τόσο του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, όσο και του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.