Πρόγραμμα μαθημάτων ΔΕΚ

Πρόγραμμα μαθημάτων ΙΣ

 

ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι φοιτητές θα αποστείλουν απευθείας στους καθηγητές των μαθημάτων e-mail προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα μαθήματα. Όπου αναγράφονται δύο ονόματα διδασκόντων, η δήλωση συμμετοχής στις παραδόσεις του μαθήματος να αποσταλεί στο πρώτο όνομα.