Οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των εξαμήνων ΙΣ και ΔΕΚ μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα επιλεγόμενα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου από τη Δευτέρα 15 έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

(12-2-21)