Τη Δευτέρα 10 Μαΐου θα γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους της Ακαδημίας.

Για τον λόγο αυτό, οι Διοικητικές Υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία των υπαλλήλων.

Επίσης, δεν θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση στους χώρους της Ακαδημίας για το Διδακτικό Προσωπικό και τους επισκέπτες.

Η Ακαδημία θα ανοίξει την Πέμπτη 13 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι οι Διοικητικές Υπηρεσίες λειτουργούν με φυσική παρουσία των υπαλλήλων κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ώρες 8:00-14:00.