Η εργασία για το μάθημα της Φυσικής του Β᾽ Εξαμήνου ΔΕΚ είναι σε αρχείο pdf και μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τελική εργασία για το μάθημα Στοιχεία Φυσικής.

Το μάθημα της Τετάρτης 12 Μαϊου 2021 δε θα πραγματοποιηθεί. 

Ο διδάσκων πρωτ. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, αναπλ. καθ.